حکم انتصاب آقای علیرضا محمودیان به سمت رئیس کمیته ی تنیس ساحلی استان مازندران

حکم انتصاب آقای علیرضا محمودیان به سمت رئیس کمیته ی تنیس ساحلی استان مازندران

حکم انتصاب آقای علیرضا محمودیان به سمت رئیس کمیته ی تنیس ساحلی استان مازندران


تاریخ : 10 مرداد 1395

بازدید : 241

بازگشت به آرشیو اخبار