حکم انتصاب آقای محمد نادری به سمت دبیر هیآت تنیس استان مازندران

حکم انتصاب آقای محمد نادری به سمت دبیر هیآت تنیس استان مازندران

حکم انتصاب آقای محمد نادری به سمت دبیر هیآت تنیس استان مازندران

 

 


تاریخ : 24 دي 1395

بازدید : 144

بازگشت به آرشیو اخبار