حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت رئیس کمیته ی انضباطی هیآت تنیس استان مازندران

حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت رئیس کمیته ی انضباطی هیآت تنیس استان مازندران

حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت رئیس کمیته ی انضباطی هیآت تنیس استان مازندران


تاریخ : 24 دي 1395

بازدید : 125

بازگشت به آرشیو اخبار