رنکینگ

رتبه نام شهر امتیاز
1 مسعود الماسی بابل 4720
2 نوید علی نژاد قائم شهر 4315
3 حسین اطروشی ساری 2625
4 کامی احمدی آمل 2100
5 هادی برهانی بابل 2070
6 احمد رسولی قائم شهر 1515
7 آرش عقیلی بابل 1350
8 هادی فرزانه آمل 1035
9 مازیار مشکاتی بابل 945
10 اسماعیل غلامرضاپور بابل 900
10 پویا فتحی ساری 900
12 ونداد لاریجانی آمل 630
12 بردیا کافی نوشهر 630
14 یدالله نصیری آمل 495
14 وهاب کشیری ساری 495
16 طاهر مرادی بابل 450
16 حمید اکبرزاده آمل 450
16 علی مصلحی آمل 450
19 اتابک مفتاح آمل 360
19 علیرضا محمودیان بابل 360
19 تورج تورانی ساری 360
22 ایمان جعفریان بابل 315
22 هادی شفیع زاده بابل 315
24 پیمان فناعیان ساری 270
24 اوستا ذکریا جویبار 270
24 محمد قلی ازده بابل 270
27 میثم رستمی ساری 225
27 هژیر موقرنژاد بابل 225
27 کامیار قریشی ساری 225
27 فرزین کوچک زاده قائم شهر 225
31 سهیل سلیمی ساری 180
31 امین مسلمیان بابل 180
31 نعیم رزقی ساری 180
31 محمدحسن بهمنی آمل 180
31 علیرضا نفیسی بابل 180
31 اشکان حلال خوری بابل 180
37 کیوان قمی آمل 135
37 ایراهیم یعقوبی بابل 135
37 مهدی خالق پناه آمل 135
37 دانیال قمی آمل 135
37 نیما معارفی ساری 135
37 عباس قلی زاده بابل 135
37 محمد نجفی ساری 135
37 بنیامین داودیان بابل 135
45 متین اکبرپور بابل 90
45 کیان کچبی آمل 90
45 علی موسوی تنکابن 90
45 بابک شفیع زاده آمل 90
45 مرتضی رجبی محمودآباد 90
45 مسعود ایجادنظر نوشهر 90
45 دانیال تیموری قائم شهر 90
45 بابک تریرزاد بابلسر 90
45 آرش حلال خوری بابل 90
45 مرتضی معصومی بابل 90
45 صالح میناگر بابل 90
56 محمد ابراهیم زاده ساری 45
56 امیرحسین کاشی ساری 45
56 محمد نطاق تنکابن 45
56 امیرحسین فرشادی ساری 45
56 نیما بخردی بابل 45
56 رامتین ولی زاده ساری 45
56 فرهاد محمدی قائم شهر 45
56 امیرعلی کاشی ساری 45
56 شیرزاد شفیعی تنکابن 45
56 افشین گودرزی بابل 45
56 محمدرضا آذرعسگری بابل 45
56 شهرام نوبخت ساری 45
56 ارمیا مصطفی پور بابل 45
56 مرصاد گرائیلی قائم شهر 45
56 رضا خزایی نوشهر 45
56 سلیمان رستمی بابل 45
56 سام طهماسبی ساری 45
56 مبین اکبرپور بابل 45
56 رضا خسروی بابل 45
56 نقی آقاگل پور بابل 45
56 مجید رمضانی ساری 45
56 شاهین باقری قائم شهر 45
56 هادی حافظی ساری 45
56 حامد طهماسب پور بابل 45
56 بابک فرهادی قائم شهر 45
56 کیوان یعقوبیان ساری 45
56 دانیال حسینی بابل 45