جایزه بزرگ آمل - آمارد کاپ

جایزه بزرگ آمل - آمارد کاپ

1396/6/5    - 1396/6/9   

جایزه بزرگ امیرکلا - جام فجر

جایزه بزرگ امیرکلا - جام فجر

1395/12/1    - 1395/12/6   

جایزه بزرگ آمل - آمارد کاپ

جایزه بزرگ آمل - آمارد کاپ

1395/4/12    - 1395/4/18   

جایزه بزرگ بابل / جام فجر

جایزه بزرگ بابل / جام فجر

1394/11/22    - 1394/11/26   

جایزه بزرگ ساری

جایزه بزرگ ساری

1394/7/18    - 1394/7/21   

جام رمضان

جام رمضان

1394/4/15    - 1394/4/17   

جام رمضان

جام رمضان

1394/4/15    - 1394/4/17   


  • یک سی و دوم
  • یک شانزدهم
  • یک هشتم
  • نیمه نهایی
  • نهایی

2
مسعود الماسی
2016-11-13 00:00:00
0
اشکان حلال خوری
0
متین اکبرپور
2016-11-13 00:00:00
2
ایمان جعفریان
0
هژیر موقرنژاد
2016-11-13 00:00:00
2
اوستا ذکریا
0
سهیل سلیمی
2016-11-13 00:00:00
2
ونداد لاریجانی
0
نوید علی نژاد
2016-11-13 00:00:00
2
هادی فرزانه
2
علی مصلحی
2016-11-13 00:00:00
0
نیما معارفی
0
محمد ابراهیم زاده
2016-11-13 00:00:00
2
تورج تورانی
1
امین مسلمیان
2016-11-13 00:00:00
2
مازیار مشکاتی
0
اسماعیل غلامرضاپور
2016-11-13 00:00:00
2
پویا فتحی
2
بردیا کافی
2016-11-13 00:00:00
0
هادی شفیع زاده
2
هادی برهانی
2016-11-13 00:00:00
0
سام طهماسبی
1
حمید اکبرزاده
2016-11-13 00:00:00
2
وهاب کشیری
2
محمد علی احمدی
2016-11-13 00:00:00
0
آرش حلال خوری
0
محمد نجفی
2016-11-13 00:00:00
2
علیرضا محمودیان
1
طاهر مرادی
2016-11-13 00:00:00
2
احمد رسولی
1
پیمان فناعیان
2016-11-13 00:00:00
2
حسین اطروشی
2
مسعود الماسی
2016-11-14 00:00:00
0
ایمان جعفریان
1
اوستا ذکریا
2016-11-14 00:00:00
2
ونداد لاریجانی
2
هادی فرزانه
2016-11-14 00:00:00
0
علی مصلحی
0
تورج تورانی
2016-11-14 00:00:00
2
مازیار مشکاتی
1
پویا فتحی
2016-11-14 00:00:00
2
بردیا کافی
2
هادی برهانی
2016-11-14 00:00:00
1
وهاب کشیری
1
محمد علی احمدی
2016-11-14 00:00:00
2
علیرضا محمودیان
2
احمد رسولی
2016-11-14 00:00:00
1
حسین اطروشی
2
مسعود الماسی
2016-11-15 00:00:00
0
ونداد لاریجانی
2
هادی فرزانه
2016-11-15 00:00:00
0
مازیار مشکاتی
0
بردیا کافی
2016-11-15 00:00:00
2
هادی برهانی
0
علیرضا محمودیان
2016-11-15 00:00:00
2
احمد رسولی
2
مسعود الماسی
2016-11-16 00:00:00
0
هادی فرزانه
1
هادی برهانی
2016-11-16 00:00:00
2
احمد رسولی
2
مسعود الماسی
2016-11-17 00:00:00
0
احمد رسولی

Copyright © MazandTennis.com 2015 Pawer By GarnetCMS