جایزه بزرگ آمل - آمارد کاپ

جایزه بزرگ آمل - آمارد کاپ

1396/6/5    - 1396/6/9   

جایزه بزرگ امیرکلا - جام فجر

جایزه بزرگ امیرکلا - جام فجر

1395/12/1    - 1395/12/6   

جایزه بزرگ آمل - آمارد کاپ

جایزه بزرگ آمل - آمارد کاپ

1395/4/12    - 1395/4/18   

جایزه بزرگ بابل / جام فجر

جایزه بزرگ بابل / جام فجر

1394/11/22    - 1394/11/26   

جایزه بزرگ ساری

جایزه بزرگ ساری

1394/7/18    - 1394/7/21   

جام رمضان

جام رمضان

1394/4/15    - 1394/4/17   

جام رمضان

جام رمضان

1394/4/15    - 1394/4/17   


  • یک شست و چهارم
  • یک سی و دوم
  • یک شانزدهم
  • یک هشتم
  • نیمه نهایی
  • نهایی

2
مسعود الماسی
2016-02-11 00:00:00
0
دانیال قمی
0
محمد موسوی
2016-02-11 00:00:00
2
علیرضا نفیسی
2
محمد علی احمدی
2016-02-11 00:00:00
0
کامیار قریشی
2
حمید اکبرزاده
2016-02-11 00:00:00
0
هژیر موقرنژاد
2
آرش عقیلی
2016-02-11 00:00:00
0
ایمان جعفریان
0
علی جباری
2016-02-11 00:00:00
2
حسام لحیم چی
0
علی موسوی
2016-02-11 00:00:00
2
مرتضی معصومی
1
عباس قلی زاده
2016-02-11 00:00:00
2
اسماعیل غلامرضاپور
2
نوید علی نژاد
2016-02-11 00:00:00
0
جلال ریسمانچیان
2
نعیم رزقی
2016-02-11 00:00:00
0
محمدرضا آذرعسگری
0
حمید جوادی
2016-02-11 00:00:00
2
سهیل سلیمی
0
عرفان شعبانی
2016-02-11 00:00:00
2
امین رستمیان
2
امین مسلمیان
2016-02-11 00:00:00
0
اشکان حلال خوری
2
مهرداد قلی پور
2016-02-11 00:00:00
0
امیر حسینی
2
بردیا کافی
2016-02-11 00:00:00
0
پیمان فناعیان
0
نقی آقاگل پور
2016-02-11 00:00:00
2
حسین اطروشی
2
مازیار مشکاتی
2016-02-11 00:00:00
0
تورج تورانی
2
اوستا ذکریا
2016-02-11 00:00:00
0
محمد قلی ازده
0
عماد قروی
2016-02-11 00:00:00
2
آرمان براری
0
ارمیا مصطفی پور
2016-02-11 00:00:00
2
هادی برهانی
2
هادی شفیع زاده
2016-02-11 00:00:00
0
وحید قلی زاده
2
محمد نطاق
2016-02-11 00:00:00
0
مهران منفرد
1
جمشید قلی زاده
2016-02-11 00:00:00
2
میثم رستمی
0
محمد جهانیان
2016-02-11 00:00:00
2
ونداد لاریجانی
2
احمد رسولی
2016-02-11 00:00:00
0
کیا سفیری
2
شهرام نوبخت
2016-02-11 00:00:00
0
علی خرسند
2
آرش حلال خوری
2016-02-11 00:00:00
1
شیرزاد شفیعی
0
نیما معارفی
2016-02-11 00:00:00
2
اتابک مفتاح
2
کیان کچبی
2016-02-11 00:00:00
0
رامتین ولی زاده
2
فرهاد محمدی
2016-02-11 00:00:00
0
ایراهیم یعقوبی
0
علی مصلحی
2016-02-11 00:00:00
2
طاهر مرادی
0
مرتضی رجبی
2016-02-11 00:00:00
2
وهاب کشیری
2
مسعود الماسی
2016-02-12 00:00:00
0
علیرضا نفیسی
2
محمد علی احمدی
2016-02-12 00:00:00
0
حمید اکبرزاده
2
آرش عقیلی
2016-02-12 00:00:00
0
حسام لحیم چی
0
مرتضی معصومی
2016-02-12 00:00:00
2
اسماعیل غلامرضاپور
2
نوید علی نژاد
2016-02-12 00:00:00
0
نعیم رزقی
0
سهیل سلیمی
2016-02-12 00:00:00
2
امین رستمیان
2
امین مسلمیان
2016-02-12 00:00:00
0
مهرداد قلی پور
0
بردیا کافی
2016-02-12 00:00:00
2
حسین اطروشی
2
مازیار مشکاتی
2016-02-12 00:00:00
0
اوستا ذکریا
0
آرمان براری
2016-02-12 00:00:00
2
هادی برهانی
2
هادی شفیع زاده
2016-02-12 00:00:00
0
محمد نطاق
0
میثم رستمی
2016-02-12 00:00:00
2
ونداد لاریجانی
0
احمد رسولی
2016-02-12 00:00:00
2
شهرام نوبخت
0
آرش حلال خوری
2016-02-12 00:00:00
2
اتابک مفتاح
2
کیان کچبی
2016-02-12 00:00:00
0
فرهاد محمدی
0
طاهر مرادی
2016-02-12 00:00:00
2
وهاب کشیری
2
مسعود الماسی
2016-02-12 00:00:00
0
محمد علی احمدی
1
آرش عقیلی
2016-02-12 00:00:00
2
اسماعیل غلامرضاپور
2
نوید علی نژاد
2016-02-13 00:00:00
0
امین رستمیان
0
امین مسلمیان
2016-02-13 00:00:00
2
حسین اطروشی
2
مازیار مشکاتی
2016-02-13 00:00:00
0
هادی برهانی
0
هادی شفیع زاده
2016-02-13 00:00:00
2
ونداد لاریجانی
0
شهرام نوبخت
2016-02-13 00:00:00
2
اتابک مفتاح
1
کیان کچبی
2016-02-13 00:00:00
2
وهاب کشیری
2
مسعود الماسی
2016-02-14 00:00:00
0
اسماعیل غلامرضاپور
2
نوید علی نژاد
2016-02-14 00:00:00
0
حسین اطروشی
2
مازیار مشکاتی
2016-02-14 00:00:00
0
ونداد لاریجانی
2
اتابک مفتاح
2016-02-14 00:00:00
0
وهاب کشیری
2
مسعود الماسی
2016-02-17 00:00:00
0
نوید علی نژاد
2
مازیار مشکاتی
2016-02-17 00:00:00
1
اتابک مفتاح
2
مسعود الماسی
2016-02-18 00:00:00
0
مازیار مشکاتی

Copyright © MazandTennis.com 2015 Pawer By GarnetCMS